Dailekh Branch, Bank Of Kathmandu Ltd

Branch Manager : Mr. Vikash Raj Shrestha

Contact : 089420596

Zone : Bheri

District: Dailekh

Location: Civil Bank, Devkota Sadak, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal

Near By: Nayabazar Chowk,Dailekh,Nepa

Link Clicks: 50